En ansvarsfull bransje

En ansvarlig fruktdyrking

Hva er vel mer naturlig enn å ta vare på jorden som gir næring til Pink Lady®-eplene?

I harmoni med naturen og sine jordbruksverdier forplikter Pink Lady®-produsentene seg kontraktsmessig gjennom avtaler til en integrert fruktproduksjon.

Denne miljøvennlige dyrkingsmetoden benytter både konvensjonelle metoder, og naturlige løsninger hentet fra det økologiske landbruket:

  • En permanent iakttakelse av eplehagene (det benyttes en software for å følge med på dyre- og plantebestanden, samt vannbehovet etter jordsmonn og klima)
  • En opprettholdelse av det biologiske mangfoldet og den naturlige balansen i miljøet gjennom bevaring av gresskledde områder, planting av hekker, eller bygging av rugekasser i eplehagene
  • Prioritering av naturlige løsninger for å beskytte trærne (bruk av naturlige fiender, f.eks. marihøner mot bladlus, eller paringsforstyrring for å unngå at skadedyrene formerer seg)
  • Alle andre inngrep reduseres til et minimum, som siste utvei, og dersom det skulle vise seg helt nødvendig.

Eplehagens dyr

Det er helt avgjørende å opprettholde det biologiske mangfoldet i frukthagen for å bekjempe skadedyrene på naturlig vis. Produsenten fremmer dette økosystemet ved å plante hekker og/eller installere fugle-og flaggermuskasser.

Oppdag de 6 dyrene man finner i Pink Lady®-eplehagene:

Flaggermusen

Flaggermusen er en ypperlig jeger som lever av de insektene som er skadelige for epletreet. Det er installert flaggermuskasser i eplehagene for å tiltrekke dem.

Marihønen

Bladlus angriper epletrær, og kan føre til skjemmende misdannelser av eplene. Heldigvis er marihønen en av bladlusenes naturlige fiender.

Pinnsvinet

Pinnsvinet er en insekteter, og spiser eggene og larvene til flere av eplets skadeinsekter. Appetitten hans er med på å beskytte eplehagen.

Meisen

Denne fuglen er veldig glad i larver og epleviklere. Den er så viktig for å redusere bestanden av skadeinsekter i frukthagene at produsentene plasserer fuglekasser der for å tiltrekke den.

Bien

Bien er en uunværlig aktør ved fruktdannelsen, og spiller en vesentlig rolle i Pink Lady®-eplets livssyklus. Under blomstringsperioden installerer produsentene bikuber i nærheten av frukthagene for å oppnå en vellykket pollinering. Det er under denne etappen epleblomsten forvandles til frukt.

Eplevikleren

Dette er eplets verste skadeinsekt. Larvene er det man oftest bare kaller for “eplemark”. For å unngå en formering av insektet benytter produsenten en teknikk kalt paringsforstyrring, som forvirrer hann-eplevikleren, og forhindrer paringen.

Visste du dette?

Det benyttes paringsforstyrring for å bekjempe et av eplets verste skadedyr, eplevikleren. Paringsforstyrringen består i å forvirre hann-eplevikleren ved å plassere feromondispensere (med hunnens hormoner) rundt omkring. Man unngår dermed at eplevikleren parer seg i eplehagene.

Energisparing

Pink Lady®’s pakkestasjoner er også fullt ut engasjert i tiltak som støtter en bæredyktig utvikling, og begrenser sin energibruk.

Ved pakkestasjonene oppmuntres det til tiltak for å redusere strømforbruket gjennom installering av fotoelektriske solcellepaneler, termisk isolasjon, eller resirkulasjon av vannet som benyttes til å frakte eplene rundt.

Vann er en dyrebar vare. Epledyrkerne våre kontrollerer derfor også bruken av det ved å sørge for å gi trærne og frukten kun den vannmengden de trenger for å vokse og utvikle seg.

En 100 % utnyttet produksjon

Pink Lady® forplikter seg til å kjempe mot sløsingen med mat. Mesteparten av produksjonen er rettet mot ferskvaremarkedet.

  • 65 til 70 % av de innhøstede eplene selges under merket Pink Lady®.
  • De minste eplene, perfekt tilpasset barnemunner og -hender, selges under merket PinKids®.
  • De andre eplene er til matlaging.

Epler til matvareindustrien

De eplene som ikke er i samsvar med de forskjellige kravspesifikasjonene, benyttes til fremstilling av kvalitetsprodukter (juice, kompotter, osv.)

Skadede epler

De eplene som ikke kan spises, brukes til dyrefôr, fremstilling av kompost, eller gjødsling.

Unngå å sløse med maten du også ved å la deg inspirere av vårt aromahjul.

Miljøansvar

Alle Pink Lady®’s pappemballasjer er fullt resirkulerbare, og produsert av råmaterialer fra et bærekraftig skogbruk (sertifisert PEFC og FSC).

Biodiversitet sett med Roberts øyne