Målsetting: null matavfall

100 % av Pink Lady®-produksjonen utnyttes.

Pink Lady®-, PinKids- og Miss Chef-epler

Pink Lady®-eplet er frukten av en streng utvelgelsesprosess: Eplet må oppfylle tallrike krav. Eplene som markedsføres under merket Pink Lady®, utgjør i gjennomsnitt 65-70 % av produksjonen.

De minste eplene, perfekt tilpasset barnemunner og -hender, selges under merket PinKids®. De øvrige eplene er til matlaging, og selges under merket Miss Chef®.

Appels voor de levensmiddelenindustrie

Appels voor de industrie

De appels die niet voldoen aan de strenge criteria worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie om kwaliteitsproducten te fabriceren zoals appelsap en appelmoes.

De beschadigde appels

De resterende niet voor menselijke consumptie geschikte appels worden gebruikt voor dierenvoeding, compostfabricage en bodembemesting.

Null matavfall sett med Roberts øyne