Vårt engasjement
Pink Lady®

Foreningen Pink Lady® Europe har organisert arbeidet sitt rundt fire viktige hovedpunkter: forbrukeren, produsentene, dyrkingsområdene og miljøet.
Pink Lady®-bransjen gjør sitt ytterste for å tilby et sunt kvalitetsprodukt gjennom en bærekraftig produksjon – fra fremdyrkingen av epletrærne til de blir sendt av gårde til butikkene.
Dette er de 14 viktigste engasjementene våre:

Miljøet

Redusere miljøpåvirkningen vår

1. Utvikle de agroøkologiske praksisene våre

De sertifiserte epleprodusentene våre dyrker epler på en ansvarlig måte og har engasjert seg for å:

 • Utvikle og bevare det biologiske mangfoldet i eplehagene
 • Beskytte de bestøvende insektene (humler og bier osv.).
 • Alltid benytte naturlige beskyttelsesmetoder i første rekke.
 • Bruke støtteverktøy (værstasjoner, modeller) for å redusere inngrep utenfra.
 • Godta regelmessige, eksterne kontroller.
Les mer
Logo sertifiseringsselskaper

2. Bevare naturressursene ved å:

 • Vanne uten å sløse i eplehagen (gjennom sprinkling, dryppvanning, fuktighetskontroll via sonder).
 • Optimere vann- og energiforbruket på pakkestasjonene (solcellepaneler, utstyr med lavt energiforbruk osv.).
Les mer

3. Ikke bruke engangsplast

 • Ny emballasje 100 % FSC-papp.
 • Underlag laget av vegetabilske fibre.
 • Økologisk nedbrytbar og komposterbar film.
 • Klistremerker som kan komposteres er under utvikling.

4. Arbeide mot en karbonnøytral sektor innen 2030 ved å tilpasse arbeidsmåtene våre (kompensasjon, innsparing).

Produsentene

Sørge for at eplehagene
er lønnsomme

5. Opprettholde riktig betaling for arbeidet (98 % av produsentene mener at betalingen er tilfredsstillende).

6. Forbedre arbeidsmiljøet for de ansatte i Pink lady®-bransjen:

 • Gjennom en integreringsbok for sesongarbeidere.
 • Ved å sertifisere at alle produsentene og pakkestasjonene har et godt arbeidsmiljø og respekterer HMS-reglene.

7. Fortsatt drive F&O for å gi en mer bærekraftig produksjon:
Opprette en arbeidsgruppe kalt PinkLAB, som skal støtte 10 innovasjonsprosjekter.

8. Bekjempe matsvinn

 • Utvikle transformasjonmulighetene for eplene (jus, kompott…).
 • Bruke nye metoder for å bruke ikke-spiselige epler (kompost, grønn energi).
Les mer

Dyrkningsområdene

Bidra til økonomisk og sosial
utvikling i lokalområdene

9. Opprettholde arbeidsplassene i de opprinnelige dyrkningsområdene. Til sammen 6 000 personer er ansatt i Sørøst-Frankrike, Sørvest-Frankrike og i Val de loire.

Les mer

10. Legge til rette for at unge epledyrkere kan ta over slik at vi dekker generasjonsskiftene.

11. Legge til rette for et godt forhold mellom Pink Lady®-epledyrkerne og naboene til eplehagene.

Forbrukerne

Dyrke fram et forhold basert
på tillit og nærhet

12. Garantere et sunt og naturlig kvalitetsprodukt ved å følge god jordbruksskikk.

Les mer

13. Garantere full sporing av hvert parti innen 2025.

14. øke antall kontaktpunkter med produsentene (landbruksmesser, åpning av eplehager osv.).