Møt produsentene

Pink Lady® er fremfor alt menn og kvinner som deler samme lidenskap og felles verdier når det gjelder en miljøvennlig fruktdyrking

En felles lidenskap

Det er de som garanterer for fruktens kvalitet. Pink Lady®-eplet krever høy teknisk ekspertise hele året igjennom, sommer som vinter, og er gjenstand for et omhyggelig og konstant arbeid fra fruktdyrkernes side. Fruktdyrkerne arbeider for hånd (over 700 timer/ha) i små eplehager. De beskjærer, plukker av blader og høster inn med en uforlignelig kyndighet, for å produsere epler av beste kvalitet.

ALLE AVGJØRELSER ANGÅENDE FRUKTENS FREMTID TAS I FELLESSKAP, MED RESPEKT FOR DET BIOLOGISKE MANGFOLDET OG NATURRESSURSENE

VISSTE DU DETTE?

Pink Lady® oppmuntrer den yngre garde. Det er sant at unge jordbrukere som ønsker å etablere seg priorteres når det tas imot nye epledyrkere. Det organiseres et forum for utveksling av informasjon, samt tekniske møter i den hensikt å skape et ekte verdifellesskap mellom fruktdyrkerne, for å utvikle yrket, utvide kompetansene, forbedre teknikkene, osv.

Produsentportretter

Dyrkingen av Pink Lady®-eplet krever høy teknisk ferdighet. Produsentene er derfor stolte over å dyrke dette eplet som gjør kompetansen deres verdifull. De ivrer også etter å videreføre sin lidenskap og kunnskap til andre.

SE HISTORIENE TIL NOEN AV VÅRE PRODUSENTER, OG DERES KJÆRLIGHET TIL FRUKTHAGENE SINE