Det finnes ingen høysesong, fordi all produksjonen oppfyller de samme kravspesifikasjonene, uansett sesong. Vårt mål er å tilby den samme kvaliteten til enhver tid, både når det gjelder farge, fasthet og søthet, m.m. Dersom du kjøper et Pink Lady®–eple mellom november og mai, kommer det fra Europa, dersom du kjøper det mellom juni og september, kommer det fra den sydlige halvkule. I begge tilfellene stiller kravspesifikasjonene de samme kravene til en optimal kvalitet.