Redaktør for nettstedet

Redaktør for nettstedet www.pinkladyeurope.com er:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-postadresse: contact@pinkladyeurope.com

Besøket på dette nettstedet er underlagt alle gjeldende lover, samt følgende bruksbetingelser.

Selv om Association Pink Lady® Europe gjør sitt beste for å innhente informasjon fra kilder de anser som sikre, kan foreningen ikke på noen måte garantere at alle opplysninger og meninger som er lagt ut på nettstedet er nøyaktige, pålitelige og fullstendige. Opplysningene og meningene publisert på nettstedet www.pinkladyeurope.com av Association Pink Lady® Europe er kun ment som informasjon og for privat bruk. De kan endres uten forvarsel.

Hosting av nettstedet

Hostingen av nettstedet www.eple-pinklady.com er utført av firmaet OVEA.
Adresse : 59 rue Nelson Mandela 34070 MONTPELLIER.
RCS Montpellier – 441 938 222

Opphavsrett

All uautorisert kopiering eller distribusjon av informasjon, tekst eller bilder fra dette nettstedet er forbudt. Paragrafene L. 122-5.2 og 3a i den franske loven om opphavsrett tillater “kopiering eller reproduksjon som er strengt begrenset til eget privat bruk, og ikke ment for kollektivt bruk”, samt analyser og korte sitater for å gi eksempler eller illustrere. “Enhver hel eller delvis gjengivelse eller reproduksjon uten opphavsmannens samtykke, eller dennes rettighetsinnehavere eller arvtakere, er ulovlig” – paragraf. L. 122-4. En slik gjengivelse eller reproduksjon, uansett metode som er brukt, er dermed å betrakte som et plagiat, og straffbart iht. L. 335-2 og påfølgende paragrafer i den franske åndsverkloven. Alt visuelt materiale benyttet av merket Pink Lady® på nettstedet er opphavsrettbeskyttet.

©Corbis – Getty Images – © Subbotina Anna – © Valua Vitaly – Fotolia – Istock – @Blaise Pastor – @Emmanuel Perrin – © Mark Stahl – © Toanet – Masterfile – ©Kzenon – Fotolia – ©RVNW – Fotolia

Beskyttede data og database

I henhold til gjeldende bestemmelser er Association Pink Lady® Europe produsent og eier av samtlige eller deler av de databaser som dette nettstedet består av. Når du besøker dette nettstedet godtar du at dataene det består av er rettslig beskyttet, i samsvar med den franske lovbestemmelsen nr. 98-536 av 01/07/98. Du har dermed ikke lov til å gjøre utdrag av, bruke på nytt, lagre, reprodusere, gjengi eller oppbevare, direkte eller indirekte, på noe som helst medie, på noen som helst måte eller i noen som helst form, hele eller større kvalitative eller kvantitative deler av innholdet i databasene på nettstedet du besøker, ei heller kopiere det eller gjøre gjenbruk av det.

Beskyttelse av merker og logoer

All bruk av merkenavnene og logoene nevnt på dette nettstedet er forbudt uten tillatelse fra rettighetsinnehaverne.

Behandling av personlige data

Databeskyttelse og personvern

De personlige opplysningene som er hentet inn på dette nettstedet går til Association Pink Lady® Europe, som er ansvarlig for databehandlingen av opplysningene. Opplysningene kan brukes av Association Pink Lady® Europe, eller firmaer med dennes fullmakt, i informasjons- eller markedsføringsøyemed.

Association Pink Lady® Europe forplikter seg til å overholde bestemmelsene i den franske loven om databeskyttelse og personvern (lov nr.78-17 av 6. januar 1978). De berørte personene har dermed innsynsrett i, samt rett til å foreta endringer av, rettelser av eller stryke opplysninger som gjelder dem selv. For å utøve denne retten må man henvende seg til:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-postadresse: contact@pinkladyeurope.com

Konfidensialitet og integritet

Konfidensialitet og integritet av informasjon er ikke sikret på Internett. De meldingene du sender oss elektronisk kan derfor fanges opp og/eller endres, både når det gjelder innhold og avsender.
Association Pink Lady® Europe fraskriver seg ethvert ansvar i dette tilfellet.

Ikke-personlige opplysinger

All ikke-personlig informasjon som du sender til eller publiserer på nettsiden, via e-post, faks eller vanlig post, kan benyttes av Association Pink Lady® Europe eller dennes affilierte selskaper i ethvert øyemed, kommersielt eller ikke, og kan reproduseres, offentliggjøres eller overføres via ethvert kjent eller fremtidig medie.

Hyperlenker og virus

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at Association Pink Lady® Europe ikke på noen måte kan kontrollere eller være ansvarlig for opprettelsen av lenker til nettsteder utenfor www.pinkladyeurope.com eller innholdet på disse nettstedene. Brukeren velger selv, og på eget ansvar, om han/hun vil besøke et annet nettsted via en hyperlenke. Følgelig kan ikke Association Pink Lady® Europe holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader som måtte oppstå som følge av oppkoblingen mot et annet nettsted via en hyperlenke.

Det er opp til deg selv å ta de nødvendige forholdsregler for å forsikre deg om at nettstedet du velger ikke inneholder datavirus eller andre skadelige programmer.

Association Pink Lady® Europe kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår som følge av bruk av nettstedet, eller andre nettsteder lenket til dette.

Ifølge bestemmelsene i fransk lov nr. 78-17 av 6 januar 1978 har du innsynsrett i, samt rett til å foreta endringer av og til å motsette deg de opplysningene som står i ditt navn.

Betingelser for å skrive en kommentar

Forfatterne gir Pink Lady® uttrykkelig tillatelse til å publisere kommentarene på nettstedet i tilknytning til den siden de vedgår. Vi kan ikke garantere publiseringen av alle anmeldelser.
For å skrive en anmeldelse på www.pinkladyeurope.com må du på forhånd godta vilkårene i kontrakten nedenunder. Når du legger inn kommentarene dine, godtar du bruksbetingelsene i kontrakten som stipulerer spesielt at:

Kommentaren skal begrense seg til bemerkninger, argumentasjoner og inntrykk som angår den vedrørende siden.

En ordlyd som kan oppfattes som en fornærmelse eller krenkelse av Pink Lady®, eller enhver annen fysisk eller juridisk person, er forbudt.

Pink Lady® forbeholder seg muligheten til å legge ut, endre eller slette kommentarene.

Bruksbetingelser for nettbrukernes kommentarer

Pink Lady® tilbyr brukerne muligheten til å legge ut meninger eller kommentarer på sine sider via et nettbasert verktøy. En nettbruker som legger ut en kommentar må på forhånd godta og overholde de foreliggende bruksbetingelsene.

Holdninger

Verktøyet “kommentarer” på www.pinkladyeurope.com har som hovedmål å opprette en plass hvor internettbrukerne seg imellom fritt kan bidra med kommentarer i tilknytning til oppskrifter og artikler de kjenner til, med en holdning av gjensidig forståelse og utveksling.
Målet er å få frem de meningene som finnes, respektere hver enkelts synspunkter, og gi internettbrukerne muligheten til å gjøre seg opp sin egen mening.

Kommentarene eller meningene må ikke:

  • være ærekrenkende, fornærmende, uanstendige, sårende, brutale eller oppfordrende til vold, politiske, rasistiske eller fremmedfiendtlige, eller generelt motstridende til gjeldende lover og regler, enkeltpersoners rettigheter eller god folkeskikk;
  • tjene personlige eller yrkesmessige interesser, spesielt som reklame;
  • inneholde personlige data.

Moderering

Kommentarene kan være gjenstand for moderering. Pink Lady® forbeholder seg følgelig retten, uten videre begrunnelse, til å ikke legge ut eller slette når som helst kommentarer som inneholder personlige opplysninger om forfatteren av innlegget, eller om tredjepersoner, eller som tydelig ikke synes å være i tråd med tonen for nettstedet eller kravene som stilles, eller som er lovstridige og da især uttalelser som er av krenkende, voldelig, rasistisk eller pedofil karakter, eller som oppfordrer til mord eller selvmord, hat eller diskriminering. Kommentarer med et innhold som ikke har noe som helst å gjøre med de vedrørende sidene eller forfatteren, aksepteres ikke.

Pink Lady® kan ikke holdes ansvarlig for om en kommentar publiseres eller ikke.

Dersom en person har grunn til å tro at noen krenker en rettighet han/hun er innehaver av, eller volder ham/henne skade, må vedkommende informere Pink Lady® om dette på følgende adresse, slik at vi kan foreta de nødvendige tiltakene:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-postadresse: contact@pinkladyeurope.com

Brukstillatelse

Nettbrukeren gir Pink Lady® alene tillatelse til gratis å bruke kommentarene han/hun har forfattet på nettstedet eple-pinklady.com i tilknytning til den siden de vedrører.

Innenfor rammene av den bruk som er presisert ovenfor, omfatter denne bruksretten:

  • når det gjelder retten til reprodusering, direkte eller via en tredjeperson, retten til å reprodusere, få reprodusert, spre, kopiere, duplisere eller mangfoldiggjøre uten begrensning av eksemplarer, helt eller delvis, gratis eller mot betaling, på ethvert medie enten det er papir, data, elektronisk, auditivt, optisk og/eller ethvert annet nåværende eller fremtidig medie, vha. alle nåværende eller fremtidige metoder.
  • når det gjelder retten til gjengivelse, direkte eller via en tredjeperson, retten til å gjengi eller få gjengitt offentlig, i sin helhet eller som utdrag, helt eller delvis, gratis eller mot betaling, på hvilken som helst måte, som for eksempel visning på en skjerm, eller på enhver annen måte, i alle private eller offentlige rom.
  • når det gjelder retten til spredning, direkte eller via en tredjeperson, gratis eller mot betaling, retten til å sende via radio, satellitt, fjernsyn, kabler eller enhver annen nåværende eller fremtidig telekommunikasjonsmetode. Denne retten omfatter også spredning på interne nettverk, og spredning på nettverk for publikum som ikke er medlem av noen sammenslutning, slik som nettverkene Télétel (Videotex) og Internett.
  • når det gjelder avledede rettigheter, direkte eller via en tredjeperson, gratis eller mot betaling, retten til å bruke, tilpasse, bearbeide, endre og oversette, eller la bruke, få tilpasset, bearbeidet, endret eller oversatt, helt eller delvis.

Personlige data

Internettbrukeren aksepterer at visse personlige opplysninger vises ved publiseringen av kommentarene, nemlig: brukerens pseudonym (kan endres når som helst på brukerens konto). Internettbrukernes kommentarer og personlige opplysninger blir samlet inn og databehandlet i den hensikt å administrere og å legge ut kommentarene.
De innsamlede dataene kan i denne forbindelse overføres til en tjenesteyter som administerer verktøyet for administrering av kommentarene.
Ifølge den franske loven om databeskyttelse og personvern av 6 januar 1978, endret ved lov av 4.august 2004, har internettbrukerne innsynsrett i, samt rett til å foreta endringer av eller motsette seg de opplysningene som gjelder dem selv, ved å sende en melding eller brev til:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-postadresse: contact@pinkladyeurope.com

Juridiske merknader (klubbmedlemskap)

I henhold til fransk lov nr.2004-801 av 6.august 2004 angående personvern i forhold til behandling av personlige opplysninger, har du innsynsrett i, samt rett til å foreta endringer av de personlige opplysningene som gjelder deg selv. Du kan utøve denne innsynsretten, eller retten til å foreta endringer av eller slette opplysninger ved å skrive til:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-postadresse: contact@pinkladyeurope.com

Pink Lady® forplikter seg til ikke å utlevere noen personlige opplysninger som gjelder deg til andre selskaper.