Hva kan hun gjøre for deg i dag?
Eplehagene våre om sommeren

Vi tar vare på naturressursene samtidig som vi dyrker et kvalitetseple

Direkte
fra eplehagene

Nytt charter

14 løfter for
en bærekraftig utvikling

MiljøetRedusere miljøpåvirkningen vår
EpledyrkerneStøtte bærekraftig arbeid i eplehagene
DyrkningsområdeneBidra til økonomisk og sosial utvikling i lokalområdene
ForbrukerneDyrke fram et forhold basert på tillit og nærhet

Direkte
fra eplehagene