Hva kan hun gjøre for deg i dag?
Se TV-reklamen
Pink Lady® hyller Trolls
Opplev mer

Gi deg et naturlig
kvalitetseple

Direkte
fra eplehagene

Nytt charter

14 løfter for
en bærekraftig utvikling

MiljøetRedusere miljøpåvirkningen vår
EpledyrkerneStøtte bærekraftig arbeid i eplehagene
DyrkningsområdeneBidra til økonomisk og sosial utvikling i lokalområdene
ForbrukerneDyrke fram et forhold basert på tillit og nærhet

Direkte
fra eplehagene