Pink Lady®-eplene krever utmerkede dyrkningforhold for å utvikle alle egenskapene sine, og slike gode dyrkningsforhold finner vi kun i noen spesielle områder. Disse områdene får til gjengjeld positive økonomiske fordeler av å dyrke disse eplene.

Utvalgte
dyrkningsområder

Pink Lady®-eplene må dyrkes i godt jordsmonn og under riktige forhold for å trives:

God soleksponering
Næringsrik jord som ikke oversvømmes
Tilstrekkelige temperaturforskjeller når innhøstingen nærmer seg.
Eplet får nemlig fargen sin fra de store temperaturforskjellene mellom natt og dag.
Jo kaldere netter og mer solrike dager når innhøstingen nærmer seg, jo mer farge får eplet.

Positive innvirkninger
på lokaløkonomien i produksjonslandene

3145 epledyrkernearbeider nøye hele året for å produsere kvalitetsepler.
82 pakkestasjoneri nærheten av eplehagene i dyrkningsområdene.
9280 arbeidsplasserav Pink Lady®-sektoren i produserende land i Europa, inkludert 3910 direkte jobber i 2018*.

*Kilde: Étude Utopies 2018
Les mer om foreningen
Foreningen
og verdiene
Bli kjent med personene bak eplet