Foreningen Pink Lady® Europe har forpliktet seg til å redusere miljøpåvirkningen fra produksjonen gjennom å ivareta det biologiske mangfoldet, redusere karbonavtrykket, spare på vannet og bevare jordsmonnet.

Vi støtter
epleprodusentene

Foreningen Pink Lady® Europe har forpliktet seg ovenfor epledyrkerne til å bidra til en bedre verdifordeling, slik at de kan investere i bærekraftige løsninger og gjøre produksjonen enda mer ansvarlig.

Bidra til
lokalmiljøet

Foreningen Pink Lady® Europe bidrar til lokaløkonomien ved å sikre fremtiden til gårdene og bidra positivt til lokaløkonomien.

Foreningen Pink Lady® Europe setter forbrukernes tillit i fokus og arbeider hver dag for å sikre en stadig mer ansvarlig bransje som kommuniserer åpent med sine forbrukere.

Charteret vårt med 14 løfter gjelder for alle medlemmene av foreningen Pink Lady® Europe. Alle aktørene arbeider kontinuerlig for forbedring, kvalitetsproduksjon, mer bærekraft og oppfyllelse av forbrukernes forventninger. Løftene er bygget opp rundt 3 pilarer for bærekraftig utvikling (miljømessig, sosial, økononomisk).