Pink Lady®-fondet, som ble opprettet i august 2016, har som mål å støtte gründer-prosjekter og kollektive initiativ ledet av kvinner, for kvinner, ved å støtte verdiskaping, kunnskapsdeling, sosiale og kulturelle fremskritt med mer.

felles

VERDIER

Dette engasjementet er tatt for å fremme merkets verdier.

DELING
KOLLEKTIVT ARBEID
VERDISKAPNING

Fondet støtter hvert år prosjekter av rimelig størrelse som samsvarer med verdiene og målsetningene til merket. Prosjektene som får støtte, blir valgt av en ekspertkomite.

Afrika Tiss
Fremme håndverk

Afrika Tiss setter i gang initiativer for å fremme håndverk som et ledd i økonomisk og sosial utvikling i Frankrike og Burkina Faso.

Prosjektet kobler designere og håndverkere sammen slik at kunnskap deles og nye, innovative produkter kan utvikles.
Fondet åpnet et håndvevingssenter i Ouagadougou i 2014 for å støtte bruken av lokal bomull og fremme håndverkskunsten og talentene til innbyggerne.

Pink Lady® Europe-fondet ga økonomisk støtte til dette prosjektet. Målet var å gjøre 40 kvinnelige håndverkere til selvstendige næringsdrivende gjennom å gi dem rettferdig betaling for arbeidet sitt.

Riktig betaling for arbeidet.
Støtte med henblikk på å utvikle ferdigheter.
Et utdanningsprogram for i første omgang å lære bort hvordan man vever på små vevstoler.

Des Étoiles et des Femmes
Veilede og utvikle

Prosjektet «Des Étoiles et des Femmes» har som formål å lære opp, veilede og gi kvinner fra vanskeligstilte områder en plass i arbeidslivet gjennom opplæring i gastronomi av høy kvalitet.

Tilstedeværelse i 12 byer i Frankrike
Hver avdeling skal hjelpe 12 kvinner fra vanskeligstilte områder med å ta en 9-måneders etterutdanning som kokk.
Hver lærling arbeider som praktikant på en gastonomisk restaurant eller en Michelin-restaurant.

Stiftelsen gir sosial veiledning til lærlingene for å gjøre overgangen til arbeidslivet lettere (transport, bolig, barnepass m.m.) Foreningen Pink Lady® Europe gir økonomisk støtte til avdelingen i Marseille.

SEVAI
Utdanne og gi selvtillit

SEVAI-programmet (Society for Education, Village Action and Improvement) gir kvinner fra landsbyer og isolerte steder i India muligheten til å realisere seg selv gjennom to programmer.

Et yrkesopplæringsprogram innen informatikk, søm og medisinsk behandling. Disse kursene gjør det mulig for unge kvinner å få profesjonell praksisplass etter endt yrkesopplæring. Dette gir dem bedre sjanser til å få seg jobb på det offisielle arbeidsmarkedet slik at de lettere kan bli økonomisk uavhengige.
Selvhjelpsgrupper for kvinner som har som mål å skape økonomisk aktivitet i regionen. Dette innebærer å samle 12 til 20 kvinner for at de skal få tilgang til en statlig mikrokreditt til svært gunstige lånebetingelser og starte egen bedrift.

Pink Lady® Europe-fondet gir økonomisk støtte til selvhjelpsprogrammet «Self Help Groups» i provinsen Tamil Nadu i India.

Løftene i Pink Lady®
Europe-charteret
Les de 14 løftene våre