Eplehagen er tilholdssted for ulike fugle- og flaggermusarter. Epledyrkerne arbeider for å få fugler og flaggermus til å trives her, fordi de er effektive bekjempere av skadedyr.

Spurven

Denne fuglen elsker insekter som for eksempel larver, bladlus og snutebiller. Til tross for den lille størrelsen, er den svært glupsk!

I perioden april til juni, når eplene våre vokser på trærne, kan spurven fly opptil 500 ganger hver dag mellom reiret og det stedet hvor de jakter for å finne mat til spurvungene. I dette tidsrommet kan de spise opptil 7 000 insekter!

Rovfuglene

Mus og muldvarper er skadedyr som ødelegger epletrærne når de gnager på røttene. Uglene, rom er rovdyr, jakter på mus og muldvarper og bidrar derfor til å beskytte epletærne.

Flaggermusen

Flaggermusene spiser flyvende insekter (fluer, mygg, nattsvermere …) som den fanger i luften. Flaggermusen kan fange 600 insekter i timen! Flaggermusen har en fordel fordi den jakter om natten og kan få tak i insekter som andre insekter ikke fanger (biller, nattsvarmere, epleviklere, bjørkelurvemåler…)

Skape et godt miljø

Epledyrkerne våre lar enkelte deler av landskapet være i fred, lar gresset gro mellom epletrærne, planter hekker med ulike tresorter og busker og plasserer ut fuglekasser og vann til dyrene.

Disse agroøkologiske infrastrukturene gir fuglene muligheten til å finne mat og permanent husly i eplehagen.

Slik driver
vi eplehagene
Betydningen av et godt biologisk mangfold i eplehagene