Når det opprettholdes et godt biologisk mangfold i eplehagene, kan vi bekjempe skadedyr. Epledyrkerne tilrettelegger for et godt økosystem ved å plante hekker rundt eplehagene, la gresset gro mellom epletrærne og plassere ut fuglekasser.

Finn ut mer om nyttedyrene
som finnes i Pink Lady®-eplehagene

RevenRev er en viktig ledd i næringskjeden, og den spiller også en avgjørende rolle i livet til eplehagen vår. Den er svært glad i gnagere, som for eksempel skogmus, og bidrar til å forhindre skade som denne lille musen kan forårsake på røttene.
FlaggermusenFlaggermusen spiller også en viktig rolle i eplehagene. Den livnærer seg på mange skadelige insekter i eplehagen, som for eksempel eplevikleren. Epledyrkerne gir husly til flaggermusene i eplehagene sine.
MarihønenDenne lille billen er til stor hjelp fordi den er i stand til å svelge hundre bladlus om dagen! Marihønen arbeider hver dag for å bevare epletrærne og eplene våre.
MeisenMeisen er en god alliert i møte med skadedyr. Den elsker larver og epleviklere og er så viktig at epledyrkerne like godt har plassert ut hekkekasser til dem i eplehagene.
BienBien er en uunnværlig aktør for å befrukte epletrærne. Epledyrkerne plasserer ut bikuber når epletrærne blomstrer slik at pollineringen blir enklere og epleblomstene kan bli til deilige frukter.
PiggsvinetRollen til dette lille pattedyret er spesielt viktig i eplehagene. Pinnsvinet lever av insektlarver og -egg og er derfor høyt verdsatt av epleprodusentene.
Bee Pink®Lær mer Bee Pink®