Fruktdannelsen

Tynningen

Sommeren er kommet. Men for at Pink Lady-eplene skal kunne utvikle alle sine organoleptiske egenskaper, må epledyrkeren passe på.

Han eller hun fjerner alle skadede, misdannede og overtallige epler, slik at de er jevnt fordelt over hele treet, og har nok plass til å vokse seg store.

Visste du dette?

Det er sevjen i treet som gir frukten næring. Dersom treet har for mange frukter, når ikke sevjen frem til enden av grenene, og all frukten modnes ikke ordentlig.

En nøyaktig vanning

Under eplenes vekst er vanningen av treet svært viktig.

Ut ifra data som mottas fra sensorer plassert i jorden, tilpasser produsenten vanningen presist gjennom et dryppvanningssystem som gir trærne og fruktene kun den mengden vann og næringsstoffer de trenger for en harmonisk vekst og utvikling, uten sløsing.

Avplukking av blader

Mot slutten av sommeren, eller på begynnelsen av høsten, kan produsenten i tillegg plukke bort blader for hånd: Han/hun plukker da forsiktig bort overflødige blader for å garantere eplene maksimalt med sol.

Loading Se nyhetene fra Fargingen