PINK LADY®S HJERTE BANKER FOR BIENE

Den viktige bestøvningen

Bestøverne, og da spesielt biene, er helt uunværlige for å befrukte epleblomstene slik at de kan forvandles til frukter: Uten bier, ingen epler!

Bestøvningen er nøkkelen til en god avling, ikke bare i kvantitet men fremfor alt i kvalitet! Pink Lady®-dyrkerne setter derfor bikuber inn i eplehagene sine i noen dager om våren, slik at tusenvis av små honningsugende bier kan utføre sitt edle oppdrag.Eplebonder og birøktere hånd i hånd

For å sørge for en god pollinering har Pink Lady®-dyrkerne et tett samarbeid med profesjonelle birøktere.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene: Først og fremst er det viktig å følge de naturlige syklusene, ta hensyn til de meteorologiske forholdene, og ikke minst forstå det særegne ved eplesorten: Pink Lady®-eplet er det første som er ute med blomstringen sin, men paradoksalt nok et av de siste som høstes inn.


Samarbeidets suksess ligger i at birøkterne får gode utviklingsforhold for bikubene sine, samtidig som epledyrkernes behov dekkes.
Partene avgjør sammen hvilke forhold som er de optimale for å fremme bienes arbeid. Plasseringen av bikubene, for eksempel, er helt avgjørende. Bikubene plasseres alltid i ly for de rådende vindretningene og vendt mot soloppgangen, slik at biene kommer i gang og flyr ut for å bestøve blomstene så snart de første solstrålene viser seg.

Bee Pink-prosjektet

Foreningen Pink Lady® Europe har, i samarbeid med landbukseksperter og birøktere, opprettet Bee Pink-programmet.

Dette har som formål å spre informasjon angående beste praksis for dyrking av frukttrær, for å beskytte biene. Bee Pink er et opplæringsprogram for alle Pink Lady®s produsenter, og resultatet av grundig forskningsarbeid og utvekslinger. Programmet omfatter informasjons- og møtedager med birøktere for økt forståelse rundt temaet, samt utarbeidelse og distribusjon av en teknisk guide som inneholder teknisk kunnskap, påminnelser om lover og regler, samt praktiske råd.

Nøkkelpunktene for å bevare biene i frukthagen

  1. Lykkes med pollineringen : Ville og tamme bier har en positiv innvirkning på eplenes vekt, form, antall stener, kort sagt, fruktens samlede kvalitet! Pink Lady®-produsentene våre installerer derfor bikuber i eplehagene sine om våren.
  2. Gi mat og husly : Biene fortærer mellom 20 og 50 kg pollen i året! Udyrket mark og planting av hekker rundt eplehagen utgjør derfor formidable matfat ,og gir husly til både bier og andre bestøverkolleger.
  3. Skape vannkilder og opprettholde vannkvaliteten:En bikoloni trenger 8 liter vann i uken når aktiviteten er på sitt høyeste. Å bevare en vannkilde, f.eks. en dam i nærheten av eplehagen, gjør at biene ikke trenger å fly så langt, og gir dem dermed mer tid til å sanke honning! Man må bare ikke glemme å legge ut noe de kan holde seg fast på i dammen, slik at de ikke drukner.
  4. Ta vare på biene året rundt : Biene er til stede i hopetall under blomstringen i eplehagen, men især de ville biene er der også resten av året, døgnet rundt! Det er derfor viktig å beskytte biene hver eneste dag via ansvarlige produksjonsmetoder.