Epledyrkere som garanterer kvalitet

Hver enkelt Pink Lady®-epledyrker forplikter seg angående prduksjonens kvalitet.

Mains cueillant une pomme

Med kun det beste som mål

Pink Lady®-eplet er frukten av et nitid arbeid fra epledyrkernes side. Hver etappe, fra beskjæringen til innhøstingen, utføres for hånd, for å gi eplene optimalt med sol slik at de kan utvikle sine aromaer til det fulle.

Et eple som høstes modent

For å bestemme det perfekte tidspunktet for innhøstingen tar epledyrkerne prøver av eplene i eplehagen.

En analyse av sukkerinnholdet, regresjonen av stivelsesinnholdet, fargen og fastheten gjør det mulig å fastslå om frukten har nådd den optimale modningsgraden.

Pomme au soleil

Et kontraktsfestet, fornuftig jordbruk

Pink Lady®’s produsenter har respekt for landområdene sine, og forplikter seg til å respektere det biologiske mangfoldet og naturressursene, med en ansvarlig produksjon som mål.

En uavhengig kontroll

For å garantere for kvaliteten av eplene sine, samt en god landbrukspraksis, oppbevaring og pakking av frukten, benytter produsentene seg av uavhengige kontrollorganer.