Når Pink Lady®-eplet er så enestående og sjenerøst, er det fordi det er frukten av en produksjon i særklasse og en omhyggelig utvelgelse: Eplet må oppfylle tallrike krav.

Pink Lady®‘s strenge kravspesifikasjoner

Når eplene er plukket, kjøres de til en av våre sertifiserte pakkestasjoner, hvor de lagres med omhu i et eget kjølerom med en helt nøyaktig innstilt temperatur, før de inspiseres nøye.

For å garantere en optimal og konstant kvalitet er alle målbare kriterier presisert i kravspesifikasjoner, felles for alle aktørene i Pink Lady®-bransjen, og kontrollert av et uavhengig kontrollorgan.

  • Sukkerinnhold: smaksfremmende
  • Fasthet: for en sprø konsistens
  • Fargens intensitet: vitner om maksimalt med sol
  • Utseende: ingen betydelige defekter

Disse kriteriene kontrolleres av et uavhengig kontrollorgan (Bureau Veritas), som forsikrer seg om at kravspesifikasjonene er oppfylt, at kvaliteten er konstant, og at eplene er sporbare. Hver sesong kontrolleres det over 1.500 tilfeldig utvalgte partier.

Fremgangsmåten er den samme for alle kontrollene, i hele Europa. Hvert enkelt eple undersøkes med den største omhu. En kontroll varer i ca. 2 timer. Kontrollen er kun basert på objektive kriterier, og kan derfor ikke fortolkes.

Visste du dette?

Bare 65-70 % av eplene oppfyller Pink Lady®’s kravspesifikasjoner. Men selvfølgelig er også de andre eplene myntet enten på ferskvaremarkedet eller næringsmiddelindustrien. Ingenting går til spille!

De forskjellige utvelgelsesetappene

Når de er plukket, kjøres Pink Lady®-eplene til pakkestasjonene. Her lagres de med omhu i et eget kjølerom med en helt nøyaktig innstilt temperatur, for oppbevaring.

De kjøres deretter under en stor skanner som sorterer eplene etter vekt og størrelse (lovfestet krav), og detekterer de eplene som har betydelige defekter. Eplene passerer så mellom hendene på kyndige og årvåkne eksperter, som velger ut eplene, og plasserer dem forsiktig i de kassene og kurvene du finner igjen i butikken. Det er her det berømte hjerteklistremerket, kvalitetsgarantien, settes på.

Visste du dette?

For å sikre at eplene er av optimal kvalitet, settes farten på sorteringsbåndene 20 til 30 % lavere enn for andre eplesorter.

Full mattrygghet

Foreningen Pink Lady® Europe legger stor vekt på å mestre kvalitet. Hele Pink Lady®’s epleproduksjon oppfyller mattrygghetskriterier som er dobbelt så strenge som kriteriene pålagt av det europeiske regelverket.

  • Uavhengige kontroller av de forskriftsmessige, hygieniske kravene så snart eplene forlater eplehagene, og ved pakkestasjonene
  • Analyseresultater som ligger langt under kravene i de franske og europeiske forskriftene
  • 100 % av pakkestasjonene er sertifiserte

Pink Lady® sørger også for en eksemplarisk sporbarhet av eplene sine, noe som gjør at enhver kasse eller kurv kan spores tilbake til pakkestasjonen og produsenten.

Registrer deg
for nyhetsbrevet til Pink Lady®