Opprinnelse & dyrkingsområder

Opprinnelsen

Pink Lady®-eplet er frukten av en herlig idé: En naturlig krysning* mellom de to sortene Golden Delicious og Lady Williams, utført i 1973 av en inspirert australier, John Cripps.

*metode anvendt av mennesket så lenge jordbruket har eksistert

pommes

For å utvikle alle smakene, sprøheten og saftigheten trenger Pink Lady®-eplet helt spesielle vekstvilkår. Eplet får utfolde seg på de best tenkelige vekststeder, som forener velegnede jordsmonn og rikelig med sol.

europe

Godt egnede dyrkingsområder i Europa

Pink Lady®-eplet vokser kun på idéelle dyrkingsområder som forener et velegnet jordsmonn (som verken er utmagret eller flomutsatt), og rikelig med sol.

  • i Frankrike: i sørøst, sørvest og Val de Loire
  • i Spania: i Catalonia
  • i Italia: i Emilia Romagna og Syd-Tyrol

Ivaretatte jordsmonn

Pink Lady®-eplets smakskvaliteter henger nøye sammen med en god vekst og utvikling av epletreet og næringsopptaket.

Produsentene våre elsker landområdene sine, og respekterer og vedlikeholder kvaliteten på eplenes jordsmonn som et verdifullt arvegods.

Jordens mineralbalanse bevares følgelig optimalt (via analyser, sensorer, begrenset gjødsling, osv.), og vannforbruket kontrolleres for å unngå erosjon og utvasking av jorden (trærne dryppvannes etter reelt behov, og eplehagenes naturlige vannkilder bevares).

Ivaretatte jordsmonn

Pink Lady®-eplets smakskvaliteter henger nøye sammen med en god vekst og utvikling av epletreet og næringsopptaket.

Produsentene våre elsker landområdene sine, og respekterer og vedlikeholder kvaliteten på eplenes jordsmonn som et verdifullt arvegods.

Jordens mineralbalanse bevares følgelig optimalt (via analyser, sensorer, begrenset gjødsling, osv.), og vannforbruket kontrolleres for å unngå erosjon og utvasking av jorden (trærne dryppvannes etter reelt behov, og eplehagenes naturlige vannkilder bevares).