Fremme forholdet
til naboene

Guide til gode naboforhold med tanke på åpen kommunikasjon og en pedagogisk fremstilling av arbeidsmåtene våre.