Opprettholde arbeidsplasser i produksjonslandene

Pink Lady®-aktørene bidrar til sysselsetting og skaper verdier ved eplehagene og pakkestasjonene i Europa.

9 280 opprettholdte* stillinger totalt i Europa gjennom Pink Lady®-bransjen.
3 910direkte stillinger.
536 mill. EURVerdiskaping for.
97 mill. EURi kjøp.

Fordeling av stillingene i hver sektor
i Pink Lady®-bransjen

Produksjon
Distribusjon
og salg
Lagring
og pakking
Planteskoler

Geografisk fordeling av arbeidsplasser
i den europeiske Pink Lady®-bransjen

Geographical distribution of jobs in the Pink Lady® network in Europe
Frankrike
Val de Loire465
Sørøst1010
Sørvest800
Spania
Catalonia195
Italia
Sør-Tyrol860
Emilia-Romagna580
Kilde: Studien Local Footprint UTOPIES

* Direkte stillinger (ansatte i bransjen), indirekte stillinger (stillinger hos leverandørene) og andre stillinger (forbruk fra husstandene og arbeid knyttet til lønn og skatter innen offentlig administrasjon).