Utvikle bærekraftige jordbruksmetoder

Produsentene våre forplikter seg til å redusere miljøpåvirkningen
fra produksjonen ved hjelp av bærekraftige metoder:

Konstant overvåkning
av eplehagene
Bruk av risikostyringsløsninger
Bevare det biologiske mangfoldet og den naturlige balansen
Naturlige beskyttelsesmetoder

Alle andre inngrep blir redusert til et minium.

100 % av produsentene er sertifiserte

For ansvarlige eplehager:

For økologiske eplehager: