Støtte til innovasjon

Pink Lab skal støtte forskning og utvikling med tanke på en mer bærekraftig produksjon på ulike områder, ved blant annet:

Støtte til 15 prosjekteri 2021, for å beskytte eplehagene, forvalte ressursene på riktig måte og ta vare på jordsmonnet.