Foreningen Pink Lady® Europe har skabt Bee Pink®-programmet i samarbejde med eksperter fra landbrug og biavl med henblik på at formidle gode trædyrkningspraktisser for at beskytte bierne.

Uden bierne ville

DER IKKE VÆRE ÆBLER!

Vigtigheden
af bestøvning

Bestøverne, og navnlig bierne, er afgørende for befrugtningen af æbleblomsterne og deres følgende omdannelse til frugt:

Blomstens levetid er fra 2 til 10 dage. Bestøvningsperioden er derfor meget kort.
Takket været et samarbejde med biavlere, opstilles der bistader i æbleplantagen under blomstringen.
Æbleavleren sikrer på den måde en naturlig bestøvning og omdannelsen af blomsterne til frugter.

Bi- og æbleavlere hånd i hånd

For at sikre en effektiv og god bestøvning arbejder Pink Lady®-avlerne i tæt samarbejde med professionelle biavlere.

Succesen for partnerskabet mellem bi-og æble-avlere ligger i hensynet til både bistadens sunde udvikling og æbleplantagens fremdrift. Sammen beslutter de, hvornår der er optimale betingelser for biernes arbejde.

F.eks. er bistadernes eksponering helt afgørende. De stilles altid op i ly for udbredt vind og med eksponering mod morgensolen, så bierne går i arbejde og begynder deres bestøvning staks ved solens første stråler.

I hjertet

AF BEE PINK®-PROJEKTET

Programmet, der henvender sig til alle Pink Lady®-avlerne, består af oplysningsdage samt en guide, der kombinerer tekniske kundskaber, regler og praktisk vejledning. Det er frugten af et grundigt forsknings- og udvekslingsarbejde med deltagelse af eksperter inden for trædyrkning og biavl.

Mål: at ansvarliggøre 100 % af Pink Lady®-avlerne

De vigtigste faktorer for at bevare bier i frugtplantagen hele året

Tilstedeværelsen af både husbier og vilde bier har en positiv effekt på både æblets vægt og form samt antallet af kerner, kort sagt på æblets generelle kvalitet!

Giv mad og husly
Bier spiser mellem 20 og 50 kg pollen om året!

Derfor udgør hække og uopdyrkede arealer omkring plantagen storartede næringssteder og ly for for bier og deres bestøverkolleaer
Lav drikkesteder og hold øje med vandkvaliteten
En bikoloni har brug for 8 liter vand om ugen.

Ved at opretholde et drikkested som f.eks. et kar i nærheden af plantagen, formindskes biernes rejse, hviklet giver dem mere tid til bestøvning! Husk at give dem et landingssted, så de ikke drukner,
Respekter bierne hele året rundt
Bier, og navnlig de vilde arter, er meget aktive i plantagerne i blomstringstiden, men ligeledes resten af året, dag som nat!

Således gør bæredygtige produktionsmetoder det muligt at beskytte dem i hverdagen.

Bee Pink®-spil

Test dine kundskaber om Bee Pink-projektet og prøv at få det bedste resultat

Jeg tager chancen
Vigtigheden af biodiversitet
i vores plantager
Se mere om vigtigheden af biodiversitet