Pink Lady®-fonden blev stiftet i august 2016 og har som formål at valorisere iværksættelsesprojekter og -sammenslutninger, der er oprettet af eller til fordel for kvinder, og som fremmer værdiskabelse, deling af knowhow, social og kulturel fremgang mm.

fælles

VÆRDIER

Vi har valgt at gennemføre et engagementsprogram for at følge op omkring mærkets værdier.

DELING
SAMMENSLUTNING
VÆRDISKABELSE

Fonden udvælger hvert år sammen med en ekspertkomité et projekt af menneskelig størrelse, der svarer til dens værdier og mål.

Afrika Tiss
Fremme af håndværk

Afrika Tiss iværksætter initiativer, hvis formål er fremme af håndværk som løftestang for økonomisk og social udvikling i Frankrig og Burkina Faso.

Projektet etablerer en forbindelse mellem iværksættere og håndværkere for at fremme mødet mellem knowhow og fremkomsten af innovative produkter.
Fonden har i 2014 åbnet et håndvævningscenter i Ouagadougou ud fra den idé at støtte forarbejdningen af den lokale bomuld og fremme knowhowen og talenterne i Burkina Faso.

Pink Lady® Europe-fonden har givet økonomisk støtte til projektet, hvis formål var at styrke 40 kvindelige håndværkeres indflydelse og stilling ved at give dem mulighed for at leve af deres kundskaber.

En rimelig betaling for deres arbejde.
En ledsagelse med henblik på professionalisering.
Et uddannelsesprogram, indledningsvist i vævning på små væve.

Des Étoiles et des Femmes
Ledsage og udvikle

Formålet med projektet Stjerner og Kvinder er uddannelse, ledsagelse og udvikling af beskæftigelsesegnetheden hos kvinder i dårligt stillede kvarterer via gastronomi i topkvalitet.

Til stede i 12 byer i Frankrig.
Hver lokalitet ledsager 12 kvinder fra dårligt stillede kvarterer med at opnå et erhvervsuddannelsesbevis i madlavning på 9 måneder.
Hver lærling er i praktik i en gastronomisk restaurant eller en michelin-restaurant.

Foreningen støtter lærlingene via en social ledsagelse, der gør det muligt at nedbringe hindringerne for beskæftigelse (transport, bolig, børnepasning osv.). Pink Lady® Europe-fonden yder økonomisk støtte til årgangen i Marseille.

SEVAI
Uddanne og valorisere

Programmet SEVAI (Society for Education, Village Action and Improvement) giver kvinder i afsides liggende landsbyer i Indien muligheder for at frigøre sig gennem to programmer.

Et erhversuddannelsesprogram inden for IT, syning og sygepleje. Disse uddannelser gør det muligt for unge kvinder efterfølgende at komme i praktik. Således vil de kunne forbedre deres beskæftigelsesegnethed på arbejdsmarkedet og lettere gøre sig økonomisk uafhængige.
En oprettelse af selvhjælpsgrupper for kvinder, hvis formål er at skabe økonomisk aktivitet i regionen. Der er tale om at gruppere 12 til 20 kvinder, så de har adgang til mikrokreditter i statsregi til en meget lav rente, hvilket gør det muligt for dem at iværksætte en økonomisk aktivitet.

Pink Lady® Europe’s fondstildeling giver økonomisk støtte til selvhjælpsprogrammet Self Help Groups i provinsen Tamil Nadi i Indien.

Pink Lady®’ Europe
charter om engagementer
Se vores
14 engagementer